کد ها و ارور های پکیج

 

ارور های پکیج ایران رادیاتور مدل L36،‌L28

: پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع می باشد[مدار ان باز است]E1

 •  :عیب یابی یون در حین کار E2
 • :ترموستات حدی ۱۰۵درجه عمل کرده است [قطع است]E8
 • :نشت دود به محیط [ترموستات دودکش قطع است]E10
 • :برد الکترونیک معیوب است.E12-E30-E99
 • :ترمیستور مدار شوفاژ مشکل دارد [اتصال کوتاه کرده]E31
 • :ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد [مدار ان باز است]E32
 • :ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد[اتصال کوتاه است ]ّE41
 • :ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد [مدار ان باز است]E42
 • :فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد.E50
 • :فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد.E51
 • :ترموستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی استE81
 • :پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹درجه و کمتر از ۱۰۵درجهE88
 • :نوسان ولتاژ برق [بیشتر از ۲۶۰ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت]E91
 • :هنگامی که عملکرد ضد یخ زدگی فعال می شودAF

ارور پکیج گلدیران مدل پایونیر PIONEER

E1: عدم تشکیل و یا تشخیص شعله

E2:حرارت بیش از حد(فعال شدن کلید حد)

E3:اشکال در تهویه و یا پرشر فن

E4:کمبود آب در مدار گرمایشی 

E6:سنسور آبگرم مصرفی خراب است

E7:سنسور مدار گرمایشی خراب است

E9:عملکرد ضد یخ زدگی

ارور پکیج گلدیران مدل پرستیژ PRESTIGE

E1:عدم تشکیل شعله و حسگر شعله

E2:گرم شدن بیش از حد 

E3:سنسور لوله آبگرم خروجی

E4:کمبود آب در مدار گرمایشی

E6،E7:سنسور دمای مدار گرمایشی

E9:عملکرد ضد یخ زدگی

ارور پکیج آریستون 

✔ ارور 4050 در دستگاه معمولی ثابت: گردش آب ناکافی، اجرای دی ست فقط بعد از 120 ثانیه امکان پذیر است.

✔ ارور 4050 چشمک زن: گردش آب ناکافی

✔ ارور 406080 چشمک زن: اولین اقدام به روشن شدن ناموفق

✔ ارور 506070: تشخیص شعله با شیر گاز یا شیر گاز بسته، احتمال آتش سوزی یا خرابی سنسور

✔ ارور 5060 ثابت: نیاز به پر کردن فشار آب، فشار آب کم است

✔ ارور 607080 چشمک زن: خاموش شدن شعله

✔ ارور 5060 : نیاز به پر کردن فشار آب

✔ ارور 6070 چشمک زن: مدار یا اتصال کوتاه، سنسور دمای جریان گرمایشی مرکزی

✔ ارور 7080 چشمک زن: مدار یا اتصال کوتاه، سنسور دمای جریان برگشت گرمایش مرکزی

✔ ارور 70 چشمک زن: خطای ارتباط بین برد الکتریکی اصلی و رابط کاربری

✔ ارور 80 ثابت: خطای برد الکتریکی اصلی

✔ ارور 80 چشمک زن: خطای برد

✔ ارور 90 ثابت: گرم شدن بیش از حد

✔ علامت دود کش: خروجی ناموفق دود، خطای سنسور دود

✔ علامت شعله: عدم تشخیص شعله

 پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

 • عدم تشکیل شعله: E01
 • ترموستات حد فعال است: E02
 • پرشر دود فعال است: E03
 • فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است: E04
 • ntc  آب گرم مصرفی قطع است: E06
 • گرمایش قطع است: E07
 • قبل از فرمان برد، شعله به وجود می آید: E11
 • کافی نبودن فشار آب گرمایش: چشمک زن
 • تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش:  ADJ

ارورهای پکیج بوتان مدل VC

 • قطع گاز و عدم تشکیل شعله: E01
 • فعال شدن ترموستات حد:  E02
 • فعال شدن پرشر دود پس از دو دقیقه:  E03  
 • ایجاد نقص در مدولاتور شیر گاز:E04
 • ایجاد نقص در ان تی سی مدار گرمایش:E05
 • ایجاد نقص در ان تی سی مدار آب گرم مصرفی: E06
 • وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن: E07
 • ایجاد اختلال در ترموستات اتاقی: E08
 • افزایش دمای آب گرمایش به بیشتر از ۹۵ درجه سانتی گراد: E09
 • ایجاد اختلال در نرم افزار دود: E013
 • ایجاد اشکال فنی در پرشر دود:E15
 • فعال شدن ترموستات دود:E17
 • یخ زدن مبدل اصلی:E25
 • ایجاد خطا در پرشر آب:E27
 • ایجاد اختلال در مدار برق رسانی شیر گاز:E29
 • خطا در عدم تشخیص فن دار بودن و یا نبودن دستگاه مورد نظر: E99

ارور پکیج بوتان مدل روما

عیب کد خطا
حس نکردن شعله توسط حسگر A01
اختلال در ترمستات A02
پرشر دود عمل نموده است A03
اشکال در پرشر آب A04
خرابی برد A05
Ntc مصرف A06
Ntc گرمایش A07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ
اشکال در پرشر دود کش 10 دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب
اشکال در پرشر آب تا 10 دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه

بانک ارور پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت

عیب کد خطا
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است. A3
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال است A4
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر ntc A6
ایراد در ntc مصرفی A7
قطع ارتباط can با برد A8
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل AA
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با برد AC
خرابی کلید کد B1
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار C1
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه C4
اشکال در پرشر سوئیچ دود C6
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است CA
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با برد CC
قطع شدن ارتباط بین پایه 8 و 9 ترمینال D3
اختلال در ntc گرمایشی E2
عملکرد ترموستات حد E9
شعله تشکیل نمی شود EA
اختلال در واحد کنترل F0
سیگنال اشتباه حسگر شعله F7
سیگنال حسگر شعله FA
فشار کلید RESET FD

 

 پکیج تاچی تیپ A

 • عدم تشکیل و یا عدم تشخیص شعله:E1
 • افزایش دمای به بیش از حد مجاز در مدار شوفاژ: E2
 • انسداد دودکش: E3
 • فشار پایین آب مدار گرمایش: E4
 • اشکال در عملکرد ان تی سی مصرفی: E6
 • اشکال در ان تی سی گرمایش: E7

ارورهای پکیج تاچی تیپ B

 • کنترل شیر گاز: E1
 • خراب بودن پرشر سوئیچ فن: E2
 • قطع شدن کابل ارتباطی: E3
 • اختلال در عملکرد پمپ دستگاه و یا عملکرد شیر برقی: E4
 • معیوب بودن ان  تی سی برد کنترل: E5
 • خراب شدن ان تی سی آب گرم مصرفی: E6
 • خراب شدن ان تی سی مدار گرمایش: E7
 • خراب شدن برد کنترل: E8
 • خراب بودن مانومتر آب و انسداد لوله مسی متصل به آن: E9

ارور های پکیج تاچی تیپ C

 • اشکال در تهویه دستگاه: E1
 • اشکال در سنسور گرمایش: E2
 • اشکال در سنسور آب گرم مصرفی: E3
 • داغ شدن بیش از حد دستگاه: E4
 • اشکال در مدار شیر گاز:  E5
 • اشکال در ایجاد احتراق: E6
 • اشکال در شعله: E7
 • اشکال در فشار گاز: E8
 • اشکال به علت یخ زدگی: E9
 • اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن دستگاه: EB
 • اشکال در برد الکتریکی: EC
 • اشکال فشار پایین آب: EP

ارورپکیج باکسی مدل3 ec0

        عدم تشکیل شعله                                         E01                                                                               
فعال بودن کلید حرارتی E02
انسداد دودکش E03
عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی E04
اخطار پرشر سوئیچ دود E05
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی E06
اگر دستگاه را بیش از 5 بار متوالی ریست شود E08
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
دما به علت عدم گردش آب پایین است E25
نبود شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعله E35
اعلام کد 38 در مدت کمتر از 8/5 دقیقه به طور متوالی 6 بار E43

ارور پکیج باکسی مدل LUNA   3

فشار گاز پایین و نارسایی گاز ورودی E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
ایراد پرشر سوئیچ دود E03
ایراد عملکرد ntc گرمایش E05
ایراد عملکرد ntc مصرفی E06
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
عدم عملکرد تروستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین E11
افزایش بیش از حد دما E25
ارتباط بین پانل صفحه نمایش و ترموستات محیطی برقرار نیست E31
شعله تشکیل نمی شود E35

 

 

 

09129643661